2+1=0 – Quang Vinh- Phi Hùng

210quangvinhphihung

Biết làm gì, khi có 2 người yêu mình nỡ sao đành em không muốn ai đâu , vì ai cũng tốt cũng yêu em thật lòng cũng khiến cho em thầm yêu .

Thế gian này đâu thiếu người để yêu cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em , mà đâu nào có anh tôi đây cũng vậy , trót lỡ yêu chung 1 người .

đk: cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia thì giờ đây em phải đâu bận lòng , iu ai và quên khi đứng giữa 2 người , thật lòng em không biết phải làm sao . nếu em là 1 ai khác nếu như không có anh thì 2 ta đâu có ai buồn phiền , chung nhau lời yêu thương , chung nhau nỗi giần hờn, giờ thì chẳng có ai được chi. cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia , thì giờ đây em phải đâu bận lòng , thôi em đành ra đi để khỏi thấy ai buồn để không ai mang nỗi giận hờn ghen. sao không là 1 ai khác nếu như không có em thì cả 3 đâu có ai muộn phiền , bao nhiều lời yêu thương , bao ước mơ hôm nào giờ còn lại nổi đau của 3 người .

NGUỒN: INTERNET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *